Enleggersystem

learnvolley.com har gode animasjoner du kan se på!

Se særlig på formation 5-1 på www.learnvolley.com

Her er litt informasjon for å kunne forstå hvordan enleggersystemet kan brukes. Vi kan tenke oss at hver oppstilling har 3 faser/utgaver.

(1).Hvis vi står i oppstilling 2 og server skal vi komme oss i posisjon for angrep og feltforsvar snarest mulig etter egen serve er slått.

(2).Hvis vi står i servemottak må mottakerne først ta i mot serven for (3) deretter å komme seg på sine plasser for å kunne angripe og være i feltforsvar.

Her er oppsettet vi trener på. Merk at i pdf-fila har oppstillingene fått plass etter hvilken posisjonen leggeren står i når serven går. Legg merke til hvor leggeren står i filmene så kan du se hvordan du skal bevege deg.