LAGLEDER

Hjelp! Jeg må være lagleder. Hva gjør jeg nå?

Her har vi samlet noen tips til deg som skal være lagleder for minivolleyball. Først av alt: pust rolig. Her er tekst hentet fra https://volleyball.no/slik-arrangerer-du-turneringer/

«Lagledere fungerer som kampveileder under miniturneringer.

Lagledere og foreldre skal være gode forbilder for utøverne. Under kampene er det ikke dommere til stede, det er trener/lagleder som fungerer som kampveiledere/dommere.

Det skal til enhver tid tilstrebes Fair-play.

Det er svært viktig at trenere/kampveiledere snakker med hverandre før kamp for å avklare eventuelle tilpasninger, og at alle spillerne er informert om eventuelle tilpasninger, for eksempel om lagene spiller kampen i ulike nivåer.

Sørg for at det blir best mulig flyt i spillet. Kampveileder skal hjelpe barna med flyt i spillet og tilstrebe fair play. Det skal brukes minimum to berøringer før ballen spilles over nettet.

Før hver kamp, blir de to kamplederne enige om hvem som er kampledere/poengtellere.»

Her er er de ulike nivåene i minvolleyball forklart med tekst og film. https://volleyball.no/video-minivolley/