Sandvolleyballarena

Her kan du lese om prosjektet med å få etablert en sandvolleyballarena med 3 baner i Bø

Ønsket plassering av sandvolleyanlegg. Arealet vi ønsker å bruke er deler av grusbanen mellom Steine skole og Bøhallen.

Juni 2024: Fylkesrådet i Nordland prioriterer vårt anlegg og gir oss 40% støtte opp til 585 000kr fra tippemidlene 2024.

Arealet planeres, det legges på ei pute av singel for drenering, det legges duk, nettstolpene settes på plass og sanda legges på. Omramming snekres! 

Det legges inn bestilling på strøm til anlegget, skreddersydd ballfangernett og spesiallaga sandvolleyballnett bestilles fra Nofir som og blir med og sponser anlegget! 

Mai 2024: Bygginga settes i gang! Stolper settes ned.

Februar 2024: Møte mellom Vestall og kommunen der graving i forbindelse med banene er tema. 

Januar 2024: Søknad om anleggsmidler hos Nordland fylkeskommune er fornyet. Denne gang er vår søknad øverst på prioriteringslista til Bø kommune.

Sommer 2023: gravemeldinga kom aldri fram pga tekniske problemer. Vi venter til 2024 med å grave.

Juni 2023: Vi fikk avslag fra Nordland fylkeskommune på søknaden om anleggsmidler, men fikk bekreftet at søknaden var godkjent. Den nådde ikke opp for det var to anlegg fra Bø foran på lista.

16. mai 2023: Nordland fylkes fiskarlag ønsker å støtte oss med å få til å ta bærekraftige grep i etableringa av anlegget!

28. april 2023: Gravemelding er blir sendt Bø kommune.

18.april 2023: stolpesett og nett mm produsert og sendt fra Tyskland blir levert i Bø.

12. april 2023: Reno-Vest ønsker å støtte oss med å få til å ta bærekraftige grep i etableringa av anlegget!

26. mars 2023: Årsmøtet i klubben vedtar å forskuttere anlegget med bruk av egne midler. 

24. mars 2023: Vi får tilsagn fra Nordland idrettskrets på støtte for et forprosjekt med tanke på å opprette en pump-track, sykkelbane, ved siden av sandvolleyanlegget. Dette med tanke på å gjøre området enda mer attraktivt og kanskje bruke masser til overs fra sandvolleybanebygginga. 

Januar 2023 ble anlegget meldt inn som et av Bø kommunes prioriterte anlegg til å motta tippemidler. Svar fra fylkeskommunen ventes juni 2023.

15. november 2022: Samfunnsløftet gir oss beskjed om at de ønsker å støtte bygginga av anlegget!

20.oktober 2022 vedtok et enstemmig kommunestyre i Bø følgende:

«Bø kommune inngår avtale med 30 års varighet om tillatelse til etablering av sandvolleyballanlegg på kommunens eiendom 18/40 og 18/48 for Bø volleyballklubb.

Steine skole skal fortsatt kunne benytte området etter etableringen, og ha fortrinnsrett til bruk av området ved samtidskonflikt.

Bø volleyballklubb er eier av selve anlegget, og står for drift og vedlikehold.»

15. mai 2022 ble søknad sendt til Bø kommune om å få disponere spesifisert areal til sandvolleyballarena. Saken skal behandles av saksbehandler på teknisk kontor. Saken vil bli lagt fram med anbefaling om å la oss disponere arealet (håper vi) og behandles i kommunestyret i juni.

13. mai 2022: vi får vårt første bidrag til selve anlegget fra 68°Nord-bidraget!

27.mars 2022. Årsmøtet i Bø volleyballklubb vedtar å bruke 100 000kr av egne midler som egenkapital til sandvolleyballanlegget.

Desember 2021: Sandvolleyballanlegget ble bakt inn iBø kommunes  planverk for Idrett og naturopplevelse.

5. november 2021: vi får tilsagn på 50000 kr fra Nordland idrettskrets anleggsfond. Midlene skal brukes til prosjektering av anlegget. Vi tør å gå i gang med videre prosess!

 

Per september 2021 er klubben i gang med søknadsskriving og har så smått begynt med å gjøre avtaler med Bø kommune med mål om å få bruk av areal.