Sandvolleyballarena

Her kan du lese om prosjektet med å få etablert en sandvolleyballarena med 3 baner i Bø.

15. mai 2022 ble søknad ble sendt til Bø kommune om å få disponere spesifisert areal til sandvolleyballarena. Saken skal behandles av saksbehandler på teknisk kontor. Saken vil bli lagt fram med anbefaling om å la oss disponere arealet (håper vi) og behandles i kommunestyret i juni.

Arealet vi ønsker å bruke er deler av grusbanen mellom Steine skole og Bøhallen.

Ønsket plassering av sandvolleyanlegg.

Sandvolleyballanlegget ble bakt inn i planverket for Idrett og naturopplevelse før jul i 2021.

Per september 2021 er klubben i gang med søknadsskriving og har så smått begynt med å gjøre avtaler med Bø kommune med mål om å få bruk av areal.