Sandvolleyballarena

Her kan du lese om prosjektet med å få etablert en sandvolleyballarena med 3 baner i Bø

Ønsket plassering av sandvolleyanlegg. Arealet vi ønsker å bruke er deler av grusbanen mellom Steine skole og Bøhallen.

16. mai 2023: Nordland fylkes fiskarlag ønsker å støtte oss med å få til å ta bærekraftige grep i etableringa av anlegget!

28. april 2023: Gravemelding er blir sendt Bø kommune.

18.april 2023: stolpesett og nett mm produsert og sendt fra Tyskland blir levert i Bø.

12. april 2023: Reno-Vest ønsker å støtte oss med å få til å ta bærekraftige grep i etableringa av anlegget!

26. mars 2023: Årsmøtet i klubben vedtar å forskuttere anlegget med bruk av egne midler. 

24. mars 2023: Vi får tilsagn fra Nordland idrettskrets på støtte for et forprosjekt med tanke på å opprette en pump-track, sykkelbane, ved siden av sandvolleyanlegget. Dette med tanke på å gjøre området enda mer attraktivt og kanskje bruke masser til overs fra sandvolleybanebygginga. 

Januar 2023 ble anlegget meldt inn som et av Bø kommunes prioriterte anlegg til å motta tippemidler. Svar fra fylkeskommunen ventes juni 2023.

15. november 2022: Samfunnsløftet gir oss beskjed om at de ønsker å støtte bygginga av anlegget!

20.oktober 2022 vedtok et enstemmig kommunestyre i Bø følgende:

«Bø kommune inngår avtale med 30 års varighet om tillatelse til etablering av sandvolleyballanlegg på kommunens eiendom 18/40 og 18/48 for Bø volleyballklubb.

Steine skole skal fortsatt kunne benytte området etter etableringen, og ha fortrinnsrett til bruk av området ved samtidskonflikt.

Bø volleyballklubb er eier av selve anlegget, og står for drift og vedlikehold.»

15. mai 2022 ble søknad sendt til Bø kommune om å få disponere spesifisert areal til sandvolleyballarena. Saken skal behandles av saksbehandler på teknisk kontor. Saken vil bli lagt fram med anbefaling om å la oss disponere arealet (håper vi) og behandles i kommunestyret i juni.

13. mai 2022: vi får vårt første bidrag til selve anlegget fra 68°Nord-bidraget!

27.mars 2022. Årsmøtet i Bø volleyballklubb vedtar å bruke 100 000kr av egne midler som egenkapital til sandvolleyballanlegget.

Desember 2021: Sandvolleyballanlegget ble bakt inn iBø kommunes  planverk for Idrett og naturopplevelse.

5. november 2021: vi får tilsagn på 50000 kr fra Nordland idrettskrets anleggsfond. Midlene skal brukes til prosjektering av anlegget. Vi tør å gå i gang med videre prosess!

 

Per september 2021 er klubben i gang med søknadsskriving og har så smått begynt med å gjøre avtaler med Bø kommune med mål om å få bruk av areal.